Uczestnictwo w życiu społecznym regionu w 2012

2012 rok upłynął pod znakiem obecności naszego stoiska promocyjnego w gminach, w których odbywały się sponsorowane przez nas imprezy.