The Green Race is on (Przegląd roczny WBCSD - „Zielony wyścig się zaczął!”)

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) to światowa organizacja zrzeszająca ponad 200 firm. Organizacja zajmuje się wspieraniem zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Opracowanie zawiera przegląd obszarów zainteresowania, projektów i inicjatyw, nad którymi pracowała WBCSD. Ta publikacja podejmuje tematy związane z zaangażowaniem biznesu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i korzystaniem z różnych źródeł energii. Pokazuje też, że firmy poważnie traktują ekologiczne wyzwania i starają się podejmować środki by przeciwdziałać problemom związanym z ochroną środowiska.

Omawiane są zagadnienia tak kluczowe dla naszych czasów jak ocena ekosystemów w organizacjach, zrównoważony transport oraz konsekwencje powszechnego korzystania ze sprzętów RTV i AGD. Innymi ważnymi wyzwaniami, nad którymi pracują grupy robocze są efektywne wykorzystywanie energii m.in. w nowoczesnym budownictwie, w przemyśle cementowym oraz chemicznym.

Ponadto przedstawione są inicjatywy związane z infrastrukturą miejską, która ma niezwykłe znaczenie, ponieważ obecnie aż połowa ludzi na świecie żyje w miastach, a liczba mieszkańców miast stale rośnie oraz z transportem drogą morską, który okazuje się przyjaznym dla środowiska sposobem przewozu towarów. Kolejną ciekawą inicjatywą jest tworzenie bazy ekopatentów, czyli patentów na metody ochrony środowiska i udostępnianie ich innym firmom po to, by dzielić się innowacyjnymi pomysłami, które przyczyniają się do rozwiązania problemów ekologicznych.