Szkolenie pożarowe na OK Gorzów Wlkp.-Drezdenko

Ćwiczenia praktyczne zorganizowane przez Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej odbyły się 28 lutego. Było to kolejne, organizowane w ramach cyklicznych pokazów, szkolenie dla pracowników Oddziału z zakresu praktycznego użycia gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego. Tym razem spotkaniem szkoleniowym zostali objęci pracownicy – w większości panie – z Laboratorium OK Gorzów Wlkp.-Drezdenko. Tematyka prezentacji multimedialnej zawierała przypomnienie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową w kontekście zjawiska pożaru, wybuchu, występujących zagrożeń a także sposobów postępowania w przypadku pożaru bądź awarii. Druga część szkolenia była okazją do praktycznego użycia gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego dla różnego rodzaju symulowanych pożarów. Panie laborantki w ramach codziennych obowiązków mają do czynienia z otwartym ogniem, stąd zapewne bardzo pozytywne i duże zainteresowanie tematyką szkolenia, aktywnym udziałem w ćwiczeniach praktycznych a także szeregiem zapytań.