Szkoła na Radoszynie

Na początku roku - 25 stycznia - Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Radoszyn odwiedziła  grupa  uczniów klasy 7 ze szkoły podstawowej w Przyborowie. O pracy na kopalni opowiadali inż.  Marcin Bednarczyk oraz inż. Bartłomiej Ściga. 

Uczniowie podczas wykładu na salce szkoleniowej dowiedzieli się w jaki sposób powstała ropa naftowa. Mogli również zobaczyć próbki skały złożowej, próbki ropy naftowej surowej, jak i po stabilizacji - czyli produkt końcowy kopalni KRNiGZ Radoszyn. Załoga instalacji zapoznała młodzież z wyzwaniami, z którymi spotykają się pracownicy podczas eksploatacji m.in. – tworzenie się hydratów, osadzanie się zanieczyszczeń stałych  i osadów solnych. Omówiono też zagrożenia, które dotyczą pracowników KRNiGZ Radoszyn. Po obejrzeniu  krótkiego filmu instruktażowego można było wyruszyć na zwiedzanie. Uczniów zapoznano z pracą, którą wykonują górnicy naftowi:
  • sterowanie procesem wydobycia, który odbywa się ze sterowni komputerowej,
  • pracą mechaników na warsztacie.

Młodzież  zwiedziła  teren kopalni Radoszyn – węzły wlotowe, agregaty  prądotwórcze, kotłownię, sprężarki gazu oraz instalacje stabilizacji i odsalania ropy naftowej. Na koniec zademonstrowano funkcjonowanie działka przeciwpożarowego podczas comiesięcznej kontroli sprzętu.