Święto Łukasiewicza w Dębnie

Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie 8 marca obchodzi święto patrona szkoły - Ignacego Łukasiewicza. Dlaczego 8 marca? To dzień urodzin pioniera przemysłu naftowego.

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni na tę uroczystość. W imieniu Dyrektora Oddziału Dorota Mundry, kierownik Działu Promocji i PR wręczyła na ręce pani Dyrektor szklaną kostkę przedstawiającą pomnik znajdujący się przed siedzibą naszego Oddziału. Obecne na uroczystości były także Barbara Górka i Liliana Raczyńska z pobliskiego Ośrodka Kopalń Gorzów. 

Pracownik Ekspedytu Barnówko Tadeusz Pietrzak, od lat współpracujący ze szkołą otrzymał szczególne wyróżnienie - statuetkę "Ignasia". To Pan Tadeusz podpowiedział uczniom i nauczycielom, że patronem szkoły mógłby być Ignacy Łukasiewicz.

Oddział współpracuje ze Stowarzyszeniem od kilku lat. Byliśmy m.in. sponsorem konkursów wiedzowych organizowanych przez szkołę. Uczniowie brali udział w zeszłorocznych uroczystościach barbórkowych. W ramach projektu "Bogactwa naturalne naszej gminy" przeprowadzili wywiady z pracownikami Oddziału, które znalazły się w szkolnym biuletynie okolicznościowym.

Gośćmi uroczystości byli pracownicy Oddziału, m.in. Tadeusz Pietrzak, który otrzymał wyróżnienie "Ignasia", a także Dorota Mundry i Barbara Górka.