Studenci z Politechniki odwiedzili Oddział

Studenci z Politechniki Poznańskiej pojawili się w siedzibie zielonogórskiego Oddziału w piątek, 31 marca. Spotkanie zainicjowali członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w ramach projektu "Drogowskazy Kariery".

Aby zapoznać żaków z zakresem działalności zakładu, przygotowano dla nich kilka prezentacji z różnych obszarów funkcjonowania Oddziału i górnictwa naftowego. Otrzymali garść wiedzy dotyczącej geologii, eksploatacji złóż, a także informacje związane z możliwościami jakie dają praktyki i staże w firmie. Oprócz tego zaproszono studentów do Salonu Wystaw, gdzie mieli okazję obejrzeć próbki ropy naftowej z lokalnych złóż, rdzenie skał, elementy sprzętu wiertniczego czy oprzyrządowanie ratownika górniczego.

Na koniec przygotowano nagrodę-niespodziankę - dwa zaproszenia na płatną praktykę w Oddziale. Aby je zdobyć, uczestnicy spotkania musieli wypełnić test wiedzy dotyczący zagadnień poruszonych podczas prelekcji i  zdobyć jak największą ilość punktów.