Struktura paliw i ich emisyjność

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz.623), umieszczamy informację o strukturze paliw i innych nośnikach energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGNiG SA w 2018 roku oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz pyłów.

1.Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGNiG SA w 2018 roku  

L.p. Źródło energii Udział procentowy(%) w 2013 Udział procentowy(%) w 2014 Udział procentowy(%) w 2015 Udział procentowy(%) w 2016 Udział procentowy(%) w 2017 Udział procentowy(%) w 2018
1. Odnawialne źródła energii, w tym:
 - Biomasa
 - Geotermia
 - Energetyka wiatrowa
 - Energia słoneczna
 - Energetyka wodna
2,73% 5,67% 6,44% 5,98% 6,59% 6,28%
2. Węgiel kamienny 83,24% 84,51% 81,56% 73,71% 76,05% 77,75%
3. Węgiel brunatny 12,70% 8,13% 10,28% 18,75% 15,41% 13,31%
4. Gaz ziemny 0,96% 1,38% 1,00% 1,37% 1,74% 2,46%
5. Energetyka jądrowa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. Inne 0,37% 0,30% 0,73% 0,19% 0,22% 0,21%
  RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2.Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez przez PGNiG SA w 2018 roku.

Rodzaj paliwa: Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne
  2013 (Mg/MWh) 2014 (Mg/MWh) 2015 (Mg/MWh) 2016 (Mg/MWh) 2017 (Mg/MWh) 2018 (Mg/MWh)
CO2 0,525 0,612 0,621 0,64991 0,61651 0,61763
SO2 0,001178 0,001930 0,002128 0,001247177 0,000756 0,000700
NO2 0,00064 0,002099 0,002471 0,000733753 0,000591 0,000571
Pyły 0,0000627 0,0000762 0,0000784 0,000057755 0,000046 0,000042
Odpady radioaktywne - - - - - -