Jak prawidłowo czytać fakturę za gaz?

 

1. Numer konta

Jest to Twój indywidualny numer rachunku dedykowany wpłatom za otrzymane faktury.

2. Numer Klienta
To indywidualny numer przypisany każdemu Klientowi. Służy do identyfikacji w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta.

3. Adres punktu poboru
Miejsce, gdzie pobierasz paliwo gazowe. Pod adresem podany jest numer gazomierza.

4. Taryfa
Oznaczenie grupy taryfowej, zgodnie z którą jesteś rozliczany (grupy od W-1.1 do W-4). Kwalifikacja do grupy taryfowej następuje stosownie do:

 • miejsca odbioru paliwa gazowego – według operatora sieci, z której następuje pobór;
 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego (gaz wysokometanowy, gaz zaazotowany, gaz propan-butan – powietrze lub gaz propan-butan – rozprężony);
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego.

5. Wielkość zużycia
Ilość zużytego paliwa gazowego w danym okresie rozliczeniowym. Od 1 sierpnia 2014 r. liczona jest w kilowatogodzinach.

6. Cena za paliwo gazowe
Cena netto jednej kilowatogodziny paliwa gazowego. Opłaty te zwykle stanowią 50–60% całego rachunku.

7. Abonament
Zryczałtowana opłata stała pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy niezależnie od tego, jaką ilość paliwa gazowego zużyjesz. Zawiera koszty związane z wystawianiem i dostarczaniem faktur, obliczaniem należności, prawidłowością rozliczeń itp.

8. Opłata dystrybucyjna stała
Są to koszty eksploatacji, monitorowania i modernizacji gazociągów. Pobierana jest co miesiąc za dany okres rozliczeniowy niezależnie od zużycia.

9. Opłata dystrybucyjna zmienna
Opłata za dostarczenie paliwa gazowego o właściwych parametrach jakościowych i w określonych ilościach. Naliczana jest proporcjonalnie do zużycia.

10 i 11. Kwota do zapłaty oraz termin płatności
Suma wszystkich opłat brutto, którą należy zapłacić. Pamiętaj, za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek wystawcy faktury.

Jak zaktualizować dane na fakturze?

Zmiana danych Klienta zawartych w umowie takich jak:

 • nazwisko
 • adres korespondencyjny1
 • adres zamieszkania
 • inne dane (np. telefon)1

może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o zmianie danych Klienta zawartych w umowie.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na:

 • standardowym formularzu lub
 • na dokumencie przygotowanym przez Klienta,
 • telefonicznie na numer telefonu wskazany na fakturze za paliwo gazowe lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
 • Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu lub elektroniczną (skan).

Podpisane oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie można:

 • złożyć osobiście w siedzibie Biura Obsługi Klienta
 • wysłać pocztą na adres wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji umowy
 • wysłać w formie zeskanowej za pośrednictem e-bok

Oświadczenie o zmianie danych klienta zawartych w umowie, może złożyć osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo. Gdy zmianie ulega nazwisko, konieczne jest dostarczenia przez Klienta kopii dokumentu tożsamości, przy czym na przesłanej kopii dokumentu tożsamości widoczne powinny być jedynie dane niezbędne tj. (imię, nazwisko i numer PESEL). Dane w pozostałym zakresie, w tym zdjęcie, powinny zostać zakryte lub zamazane. W każdym wypadku, przesłana kopia dokumentu tożsamości zostanie zniszczona po zweryfikowaniu danych Klienta.

W przypadku, gdy będzie zachodziła konieczność zmiany umowy, zostanie sporządzona nowa umowa lub zostanie sporządzony aneks do umowy.

1pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o zmianie danych Klienta zawartych w umowie

Jak otrzymywać eko-fakturę?

Co to jest eko-faktura?

To usługa polegająca na dostarczaniu Klientom PGNiG Obrót Detaliczny elektronicznego obrazu faktur, zamiast tradycyjnych faktur papierowych wysyłanych pocztą. Eko-faktura jest dostępna dla korzystających z usługi e-BOK.

Co zrobić aby otrzymywać eko-fakturę?
Zarejestruj się/Zaloguj się do e-BOK, zaakceptuj regulamin i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Co zyskujesz ?

 • Obrazy faktur i inne dokumenty przesyłane na e-maila w formie linku do otwarcia
 • Bezpłatny dostęp do Elektronicznego Archiwum Dokumentów Klienta
 • Mniej korespondencji w skrzynce pocztowej
 • Informacja o wysokości rachunku zawsze na czas
 • Zyskuje też środowisko. Mniej papieru to mniej ściętych drzew

Dla kogo taka usługa?
Dla każdego Klienta PGNiG Obrót Detaliczny korzystającego z internetu, który zdecyduje się na taką formę odbierania obrazów/faktur. Wystarczy zarejestrować się/zalogować się do e-BOK, wyrazić zgodę na otrzymywanie eko-faktur i zaakceptować regulamin. Na podany adres email Klient będzie otrzymywał link, pozwalający wyświetlić bieżącą korespondencję z PGNiG Obrót Detaliczny. Historia wcześniejszych dokumentów będzie gromadzona w archiwum, do którego Klient będzie miał stały i bezpłatny dostęp.

Czy można zmienić zdanie?
W każdej chwili Klient ma możliwość powrotu do faktur drukowanych. Wystarczy, że zrezygnuje z usługi eko-faktura.

Jak sprawdzić historię moich faktur i płatności?

W celu sprawdzenia historii faktur bądź historii płatności należy zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK)

e-BOK jest BEZPŁATNĄ usługą internetową przeznaczoną dla Klientów PGNiG, dzięki której Klienci mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń za paliwo gazowe. Tutaj możesz także sprawdzić:

 • aktualną kwotę do zapłaty,
 • saldo rachunku,
 • termin płatności,
 • wykres zużycia gazu.

Dostępne metody płatności

Z myślą o wygodzie naszych Odbiorców, w celu ułatwienia płacenia faktur za paliwo gazowe dostępne jest wiele sposobów płatności. Poniżej przedstawiamy je szczegółowo, tak aby mogli Państwo wybrać ten, który zagwarantuje zarówno terminową zapłatę, jak i okaże się najwygodniejszy:

Polecenie zapłaty

To rozwiązanie wprowadziliśmy z myślą o wygodzie naszych Odbiorców w celu ułatwienia płacenia faktur za paliwo gazowe.

Jak uruchomić polecenie zapłaty?

Stronami kontraktu w wyniku, którego aktywowane jest Polecenie Zapłaty są:

 • Wierzyciel, czyli wystawca faktury;
 • Płatnik, czyli odbiorca usługi, zobowiązany do terminowej płatności
 • Bank, w którym płatnik posiada rachunek.

Od czego zacząć?

 • Aby zlecić dokonywanie płatności za zużyte paliwo gazowe z rachunku bankowego należy przesłać do Biura Obsługi Klienta zgodę na obciążenie rachunku. Prosimy podać tam swoje dane wraz ze wskazaniem rachunku, z którego będą realizowane płatności poprzez Polecenie Zapłaty.

Jak wypełnić formularz?
To proste. Wystarczy pamiętać, że:

 • należy wypełnić cały formularz, obie jego części,
 • należy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu znajdującym się w Państwa banku,
 • formularz "Zgody na obciążenie rachunku" powinien być dostarczony wystawcy rachunku.

Jak jest uruchamiana usługa?

 • Aktywacją usługi zajmują się już pracownicy Obszaru Sprzedaży, którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku Odbiorcy,
 • Od tego momentu płatność za rachunek dokonywana jest automatycznie. Płatność jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury, więc pieniądze Odbiorcy są na jego koncie tak długo jak to możliwe,
 • Co ważne Odbiorca nadal otrzymuje od nas faktury, by mógł kontrolować poziom swego zużycia paliwa gazowego i wydatków. Faktury te będą miały adnotację "Płatne przez bank poleceniem zapłaty".

W sytuacji, gdy stwierdziliby Państwo błąd w zrealizowanym Poleceniu Zapłaty (np. kwota obciążenia byłaby niezgodna z fakturą otrzymaną od wierzyciela) przysługuje Państwu prawo odwołania transakcji. Odbiorca w każdej chwili może zrezygnować z usługi Polecenie Zapłaty.

 

Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl

Załączniki:

Przelew bankowy

Przelew środków wykonany elektronicznie, bądź w Oddziale Banku.

Moje Rachunki

Usługa Moje Rachunki to alternatywny, tani i błyskawiczny sposób na zapłacenie Twoich rachunków

Kliknij tutaj aby przejść do serwisu Moje Rachunki

eBOK

Zaloguj bądź zarejestruj się w eBOK tutaj w zakładce rozwiąż sprawę samodzielnie.

Poczta Polska

Poczta Polska realizuje usługę przyjmowania opłat faktury za paliwo gazowe

Kliknij tutaj aby przejść do serwisu Poczty Polskiej.

Oddział banku

Fakturę za paliwo gazowe można uregulować w dowolnym banku, który sam ustala wysokość opłaty za przelew.

W każdym oddziale banku PKO BP klienci PGNiG mają możliwość opłacenia rachunku BEZ PROWIZJI.