Dla kogo?

Dla wszystkich Klientów, którzy chcieliby w umowach sprzedaży paliwa gazowego lub umowach kompleksowych wskazać PGNiG Obrót Detaliczny (dalej „PGNiG OD”) jako sprzedawcę rezerwowego paliwa gazowego lub upoważnić operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz - w przypadku zaistnienia okoliczności, w których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania paliwa gazowego lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą. W tym celu odbiorca powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać PGNiG OD jako sprzedawcę rezerwowego lub innego wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej zawartej przed dniem 18 czerwca 2019r. o postanowienia dotyczące sprzedaży rezerwowej. Stosowny wniosek znajduje się w podtytule "Dokumenty do pobrania".

Zgodnie z art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) PGNiG OD oferuje sprzedaż rezerwową dla odbiorców końcowych paliwa gazowego, w szczególności przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. lub Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej. Wówczas, operator sytemu dystrybucyjnego albo przesyłowego, działając w imieniu i na rzecz Klienta, zawiera ze sprzedawcą rezerwowym stosowną umowę.

Dzięki temu Klienci mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego i nie muszą podejmować dodatkowych działań, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy. O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez PGNiG OD w terminie 30 dni.

Ponadto, PGNiG OD jako sprzedawca awaryjny staje się sprzedawcą rezerwowym dla odbiorców z którymi przed 1 stycznia 2019 r. zostały zawarte umowy kompleksowe lub umowy sprzedaży paliw gazowych w ramach sprzedaży awaryjnej. Zaznaczamy, że umowy o których mowa powyżej zachowują ważność.

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG OD zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali Klienci indywidualni.

Klienci biznesowi rozliczani będą wg Cennika zatwierdzonego przez Zarząd Spółki PGNiG OD, zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi. Odbiorcy ci mogą też skorzystać z tej samej oferty promocyjnej, co obecni klienci PGNiG OD. Oferta dotycząca warunków sprzedaży paliwa gazowego w ramach sprzedaży awaryjnej znajduje się w podtytule "Dokumenty do pobrania".

Co zyskujesz

Ciągłość w dostawie paliwa gazowego

Umowa z pewnym i cenionym sprzedawcą gazu

Zero formalności w ramach sprzedaży awaryjnej

Możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili i bez żadnych kar

 

Dokumenty do pobrania

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę awaryjnego pdf 206.26 kB
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego pdf 237.31 kB
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę z urzędu pdf 205.12 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy będącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 197.24 kB
 • Załącznik do umowy pdf 156.87 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy będącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości powyżej 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 230.2 kB
 • Załącznik do umowy pdf 179.48 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 214.6 kB
 • Załącznik do umowy pdf 148.49 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości powyżej 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 790.01 kB
 • Załącznik do umowy pdf 389.36 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci przesyłowej w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 881.04 kB
 • Załącznik do umowy pdf 363.19 kB
 • OŚWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, inny OSD niż PSG pdf 108.77 kB
 • OŚWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, OSP pdf 99.4 kB
 • OSWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, PSG pdf 99.44 kB
 • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 - dla Odbiorcy w gospodarstwie domowym - tekst jednolity pdf 254.31 kB
 • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 1.67 MB
 • Zmiana Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 786.77 kB
 • Zmiana nr 2 Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 761.41 kB
 • Cennik „Gaz dla Biznesu” – dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem pdf 611.18 kB
 • Cennik „Gaz dla Biznesu” nr 3 (od 01.01.2019) – dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem pdf 282.05 kB

Kontakt

Zadzwoń na 801 800 234*

 * opłata zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego

 

zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.