Spotkanie edukacyjne z gimnazjalistami

Szóstego kwietnia siedzibę Oddziału odwiedzili uczniowie z Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze.
Podczas wizyty mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczącej działalnośći zakładu, przekonać się jak wyglądają skały i próbki ropy z eksploatowanych przez nas złóż, a także dowiedzieć się o funkcjonowaniu i roli jaką pełni w naszym zakładzie Salon Wystaw.