Spotkania edukacyjne

W 2016 roku kontynuujemy spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną, podczas których przybliżamy najmłodszym podstawowe zagadnienia związane z branżą naftową i gazownictwem. W trakcie spotkań pokazujemy króki film dotyczący naszej działalności, prezentację multimedialną, a także próbki ropy naftowej, rdzenie skał i elementy urządzeń wiertniczych oraz eksploatacyjnych.

Tegoroczne spotkania edukacyjne organizujemy pod hasłem: "55 lat od odkrycia złoża Rybaki - czy na Ziemi Lubuskiej mamy wielką ropę?" 

Na początku roku odwiedzili nas uczniowie z dwóch szkół - Szkoły Podstawowej nr 17 w Zielonej Górze i zielonogórskiego Gimnazjum nr 3. Poniżej galeria zdjęć z odbytych już spotkań.