Spółki Segmentu

PGNiG TERMIKA SA

W styczniu 2012 roku PGNiG SA nabyła aktywa Vattenfall Heat Poland SA. Firma spółki została zmieniona na PGNiG TERMIKA SA.

PGNiG TERMIKA SA zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej. Spółka jest także centrum kompetencyjnym GK PGNiG w dziedzinach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Głównymi źródłami przychodów Spółki są sprzedaż ciepła, energii elektrycznej i usług systemowych oraz certyfikatów pochodzenia energii. Spółka dysponuje 4,8 GW mocy cieplnej oraz 1 GW mocy elektrycznej osiąganych w źródłach wytwórczych Spółki i zaspokaja 70% potrzeb cieplnych rynku warszawskiego.

Ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w sześciu zakładach wytwórczych spółki:

  • Elektrociepłowni Siekierki
  • Elektrociepłowni Żerań
  • Elektrociepłowni Pruszków
  • Ciepłowni Kawęczyn
  • Ciepłowni Wola
  • Ciepłowni Regaty.

Koncesje

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku PGNiG TERMIKA SA posiada koncesję na obrót energią elektryczną obowiązującą do 31 grudnia 2030 roku oraz udzielone na okres do 31 grudnia 2025 roku koncesje na:

  • wytwarzanie ciepła
  • przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • wytwarzanie energii elektrycznej.

Produkcja

Podstawowymi produktami wytwarzanymi przez PGNiG TERMIKA SA są ciepło i energia elektryczna. W 2014 roku 100% produkowanej energii elektrycznej stanowiła produkcja w skojarzeniu (proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej). Wolumeny produkcji spółki zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wolumeny produkcji energii elektrycznej i cieplnej:

Produkt Jednostka 2014 2013 2012
Energiaelektryczna GWh 4173 4436 4390
Energiacieplna TJ 36923 40540 40568

Spółka świadczyła również usługę Generacji Wymuszonej Sieciowo (GWS) w ramach umowy z PSE Operator SA Przedmiot umowy GWS stanowi usługa utrzymania długoterminowej rezerwy mocy oraz ilości jednostek wytwórczych pozwalających na usunięcie ograniczeń punktów zasilania sieci krajowego systemu elektroenergetycznego, w celu zachowania bezpieczeństwa energetycznego Miasta stołecznego Warszawy. PGNiG TERMIKA SA zobligowana jest do wytworzenia energii elektrycznej na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. W ramach powyższej umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku spółka wytworzyła 199 GWh energii elektrycznej.

Sprzedaż

W 2014 roku PGNiG TERMIKA SA sprzedała 36.617 TJ energii cieplnej. Głównym odbiorcą ciepła sprzedawanego przez PGNiG TERMIKA SA była spółka Dalkia Warszawa S.A., która kupiła 94,6% ciepła. Moc zamówiona przez Dalkia Warszawa S.A. na 2014 rok wynosi 3,6 GW. Pozostała sprzedaż ciepła realizowana była do odbiorców lokalnych głównie w rejonie Pruszkowa i okolic.

W 2014 roku PGNiG TERMIKA SA sprzedała 3.555 GWh energii elektrycznej wyprodukowanej w zakładach spółki. Głównym odbiorcą energii elektrycznej była PGNiG S.A., której udział w wolumenie sprzedaży spółki w 2014 roku wyniósł 99%. Ponadto spółka realizowała sprzedaż energii elektrycznej do mniejszych odbiorców.