Operatorski system bezpieczeństwa HSE (OSB HSE)

Operatorski System Bezpieczeństwa HSE w PGNiG S.A. (Health - Zdrowie, Safety - Bezpieczeństwo,  Environment - Środowisko) wprowadzony Uchwałą Zarządu Spółki PGNiG SA obejmuje sektor poszukiwania, wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz produkcji i przesyłu gazu wysokometanowego.

Podstawowe wymagania Systemu Bezpieczeństwa zawarte są w:

 • Polityce OSB HSE w PGNiG SA
 • Zasadach Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE PGNiG SA
 • Założeniach OSB HSE PGNiG SA

Wdrożony w PGNiG SA Oddział w Sanoku Operatorski System Bezpieczeństwa HSE obejmuje obszary związane z:

 • ochroną zdrowia i życia pracowników oraz społeczności lokalnych,
 • zapewnieniem bezpieczeństwa pracy,
 • działalnością operacyjną minimalizującą wpływy na środowisko naturalne

 i oparty jest na:

 • dobrych praktykach branży naftowej - wytycznych OGP International Association of Oil & Gas Producers, 
 • E&P Forum - Exploration & Production Forum,
 • wymaganiach norm ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Dostosowany jest do specyfiki firmy oraz prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej.

Spełniając wymagania norm oraz w celu doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa HSE, PGNiG  SA Oddział w Sanoku wymaga od swoich wykonawców i dostawców przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska co weryfikowane jest podczas przeprowadzanych kontroli i audytów.

PGNiG SA Oddział w Sanoku uzyskał w 2013 roku Deklarację Zgodności Systemu Zarządzania spełniania wymagań Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE PGNiG SA  w zakresie: Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  na zgodność z normą OHSAS 18001 w zakresie:

 • Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
 • Podziemne magazynowanie gazu ziemnego.

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Deklaracja zgodności Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE PGNiG SA pdf 1.17 MB