Wspierają nas

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli inicjatywę renowacji mauzoleum Władysława Długosza

Nasi sponsorzy:

 • PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Zielonej Górze 
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa 
 • Karpacka Spółka Gazownictwa 
 • Karpacki Oddział Obrotu Gazem (Gazownie: Tarnów, Jarosław, Jasło, Rzeszów, Sandomierz, Lublin, Kielce, Kraków)

Nasi darczyńcy:

 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa
 • Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA
 • Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Warszawska
 • Budownictwo Naftowe "Naftomontaż"
 • Poszukiwania Nafty i Gazu "Nafta"
 • Poszukiwania Naftowe "Diament"
 • Zakład Urządzeń Naftowych "Naftomet"
 • Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza