Stowarzyszenie Pro Memoria

Inicjatorami - założycielami Stowarzyszenia PRO MEMORIA byli: Zarząd Oddziału SITPNiG w Gorlicach, Sanoku i Krośnie, Wójt Gminy Sękowa oraz Proboszcz tamtejszej parafii.

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2009 r., celem uratowania od zniszczenia mauzoleum Władysława Długosza - wielkiego nafciarza, odkrywcy Borysławia i twórcy świetności firm i stowarzyszeń naftowych. Mauzoleum znajduje się w Sękowej koło Gorlic, powstało w latach 20 - tych XX wieku.

Jako, że postać Władysława Długosza nieodłącznie związana jest z historią i tradycją przemysłu naftowego, zobowiązani jesteśmy, będąc spadkobiercami i kontynuatorami jego dzieła do troski o spuściznę historyczną, którą po sobie pozostawił.

W akcję renowacji mauzoleum angażowali się prezesi PGNiG SA oraz prezesi i dyrektorzy spółek wchodzących w skład GK PGNiG. W celu sprawnego i transparentnego prowadzenia prac renowacyjnych rolę koordynatora projektu wziął na siebie Oddział PGNiG SA w Sanoku, który odpowiedzialny był za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia w miarę zdobywanych środków finansowych.

Prace renowacyjne udało się zakończyć w październiku 2013 r., kiedy to uroczyście odsłonięto tablicę darczyńców przy odrestaurowanym mauzoleum Władysława Długosza w Sękowej.

Stowarzyszenie PRO MEMORIA skoncentrowane było wyłącznie na odrestaurowaniu mauzoleum jednak pomyślne zakończenie projektu zmotywowało nas do kontynuowaniu działalności na rzecz wspierania dorobku przemysłu naftowego.