O Władysławie Długoszu

Bibliografia odkrywcy Borysławia

Władysław Długosz urodził się w 1864 r. w Krakowie, tutaj kończy Szkołę Realną w Krakowie, wyjeżdża na studia techniczne do Pragi

1887
1887

Osiada w Siarach, pracuje na kopalniach w Siarach, Sękowej i Ropnicy, przechodzi przez wszystkie szczeble zawodowe: od pomocnika kowala, pomocnika szybowego do wiertacza zmianowego

1888-1889
1888-1889

Odbywa praktykę wiertniczą na kopalni barona Branickiego w Klęczanach, uzyskuje dyplom kierownika kopalni

1890
1890

Praktykuje w Krygu i Kobylance, gdzie William Mac Garvey wierci nowym systemem, stawia pierwsze samodzielne kroki jako przedsiębiorca, na wierceniach traci cały majątek, podobnie jak dziedzic Siar Wł. Dembowski

1893
1893

Zatrudnia się w firmie Bergheim i Mac Garvey i wyrusza do Borysławia z kompletnym rygiem wiertniczym (Borysław w tym czasie jest jeszcze nikomu nieznany)

1896
1896

Prowadzi wiercenie „Na Potoku" w bardzo trudnych warunkach geologicznych, wprowadza wiele nowych rozwiązań technicznych, dzięki uporowi i wytrwałości na 900 m. otrzymuje produkcję 40 t. ropy/dobę

1896
1896

Ślub Kamili i Wł. Długosza, świadkami na ślubie byli Wiliam Henry Mac Garvey i burmistrz Gorlic W. Biechoński

1896
1896

Następuje najświetniejszy okres w życiu zawodowym Wł . Długosza, awansuje u Mac Garveya na dyrektora kilku kopalń w Borysławiu, który wraz z sąsiednimi Tustanowicami stają się wiodącym regionem wydobycia ropy naftowej. Tworzy się tzw. Wschodnie Zagłębie Naftowe (otwór „Wilno" w 1904 r. produkuje np. 400 ton ropy/dobę, „Litwa" - 800 t/dobę ,w 1908 „OIL CITY" w Tustanowicach wydobywa 2500 ton/dobę).

Z Dyrektora Karpackiego Towarzystwa Naftowego Długosz staje się wielkim, samodzielnym przemysłowcem polskim
Kariera człowieka o nieskazitelnym charakterze, odkrywcy Borysławia, dotrzymuje kroku wielkiemu rozpędowi przemysłu naftowego. Władysław Długosz wkracza w dziedzinę szerokiej działalności społecznej i politycznej. Wybrany (jako niezależny politycznie) na posła do Sejmu i Rady Państwa ,

Borysław, ze swoimi zasobami i kopalniami, w ramach Karpackiego Towarzystwa Naftowego rozwija się bardzo dynamicznie (nowe tereny, wiercenia, rurociągi i zbiorniki).
Działalność Władysława Długosza sięga poza KTN, buduje drogi, mieszkania pracownicze, sieci energetyczne i telefoniczne, telegraf i inn.

1907
1907

Wł. Długosz zyskuje coraz większe uznanie i popularność, zostaje wybrany na Prezesa „Sokoła" Produkcja ropy naftowej zaczyna bardzo gwałtownie rosnąć, powodując poważny kryzys w przemyśle naftowym

1908
1908

Człowiek o tak szerokim rozmachu nie zadowala się stanowiskiem Dyrektora Karpackiego Tow. Naftowego, pomimo wielkiego zaufania, przyjaźni i uznania Mac Garveya. Zakłada „Galicyjską Spółkę Naftową" oraz „Dąbrowa", które po koncernie „Małopolska" dają drugą produkcję ropy. Długosz w ciągu kilkunastu lat staje się potentatem naftowym

1908
1908

Długosz bierze czynny udział w życiu politycznym. Galicja, kraina dotychczas prawie wyłącznie rolnicza, zaczyna przeżywać okres gwałtownego rozwoju przemysłowego. Powstaje Polski Bank Przemysłowy, Centralny Związek Przemysłu i Liga Przemysłowa. Rozwija się przemysł wydobywczy, powstają rafinerie, cukrownie

1908
1908

Wł. Długosz zostaje wybrany do Sejmu Galicyjskiego. Dba o rozwój ekonomiczny i kulturalny powiatu gorlickiego. Funduje budowę szkół powszechnych, buduje internaty dla młodzieży wiejskiej, sponsoruje budowę „Domu Sokoła" w Gorlicach, odbudowuje kościółek w Sękowej, wspiera budowę boisk i stadionów

1908.07.04
1908.07.04

W czasie uroczystego obiadu wydanego przez Długosza, który przyjmuje ministra i namiestnika rządu CK, a jednocześnie finalizuje obrady założycielskie Krajowego Związku Producentów Ropy nadchodzi depesza o szalejącym pożarze „Oil City". Do Borysławia jedzie wynajęty pociąg dla specjalnej komisji, a Wł. Długosz organizuje pomoc wojska, w największej w tamtych czasach naftowej akcji ratunkowej

1911
1911

Zostaje wybrany posłem do austryjackiej Rady Państwa, a następnie mianowany Ministrem ds. Galicji ( to najwyższa funkcja sprawowana przez Polaka)

1914
1914

W chwili wybuchu I wojny światowej obejmuje przewodnictwo Komisji Gospodarczej Koła Polskiego, by stać na straży interesów narodowych.
Jako poseł pracuje nad odbudową zniszczonego wojną kraju, odwiedza ewakuowaną z Galicji ludność, organizuje pomoc.

1917
1917

Wł. Długosz zostaje wybrany na Prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego i funkcję tą piastuje do śmierci.

1917.05.28
1917.05.28

Na forum Sejmu występuje ze śmiałą i otwartą rezolucją o wolej, niepodległej Polsce ... z dostępem do morza. Przerażony możliwością uchwalenia takiej rezolucji austryjacki Prezydent Ministrów hr Clam Martinez nakłania Długosza do wycofania tej rezolucji. Wł. Długosz wysuwa w odpowiedzi cały szereg zarzutów pod adresem rządu austryjackiego, który nie tylko nie dotrzymuje wzgl. narodu polskiego obietnic, ale znęca się nad ludnością cywilną.

1917.12
1917.12

Wygłasza swą sławną mowę przed Komisją Wojskową Delegacji Austryjackiej, w której wylicza wszystkie krzywdy ludności polskiej w czasie wojny

1918
1918

Zakłada wzorowo prowadzone Kopalnie „Długosz" i „Załawie"

1921
1921

Rząd polski powierza mu prezesurę Państwowej Rady Naftowej, a rok później zostaje wybrany do Senatu RP

1931
1931

W uznaniu zasług w przemyśle naftowym Wł. Długosz otrzymał Krzyż Komandorski Polonia Restituta

1937.06.24
1937.06.24

Senator Władysław Długosz umiera w Krakowie i zostaje pochowany z należnymi honorami w Mauzoleum w Sękowej.