Rzeźby w Salonie - Inna Rzeczywistość

"Inna Rzeczywistosć" to wystawa rzeźby Bernardy Gołąb - studentki III roku Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.