Ruszyła budowa kopalni Radoszyn

W maju rozpoczęła się budowa nowej kopalni Oddziału w województwie lubuskim – KRNiGZ Radoszyn.
 

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje się budowę Ośrodka Centralnego Radoszyn (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą), zagospodarowanie stref przyodwiertowych, budowę rurociągów transportujących płyn złożowy ze stref do Ośrodka oraz budowę rurociągu do zatłaczania gazu kwaśnego do złoża z Ośrodka do odwiertu Radoszyn-1k.

Zadanie podzielone jest na pięć etapów. Dla każdego etapu uzyskane zostały decyzje pozwoleń na budowę. Obecnie trwają roboty budowlano-montażowe związane z realizacją budynków administracyjno-socjalnego, socjalno-sanitarnego i warsztatowego oraz pola magazynowego na OC Radoszyn.

Na trasach rurociągów od stref do OC Radoszyn przystąpiono do badań archeologicznych.

Umowa na budowę kopalni została zawarta w kwietniu 2015 r., zakończenie inwestycji planowane jest na II półrocze 2017 r. Uruchomienie kopalni pozwoli na zwiększenie wydobycia ropy naftowej o ok. 21 tys. ton rocznie.