Rozwój CSR w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

W moim odczuciu przez ostatnie półtora roku zainteresowanie firm tematyką odpowiedzialnego biznesu w Polsce nabrało zdecydowanego rozpędu. Wyraźnie widać, iż tendencje międzynarodowe przychodzą powoli do naszego kraju i wiele inicjatyw i dobrych praktyk z rynków europejskich zaczyna mieć swoje zastosowanie również w Polsce.
Na świecie na wzrost ilości firm wdrażających idee CSR ma wpływ wiele czynników, m.in. chęć wyróżnienia się na rynku, osiągnięcie konkretnych korzyści, uniknięcie niektórych ryzyk, ale często też presja wynikająca z porównania do konkurencji stosującej dobre praktyki CSR czy coraz liczniejsze regulacje lub samoregulacje podejmujące tematykę i problemy danej branży w zakresie CSR.

I mimo obecnych obaw o przyszłość CSR w dobie spowolnienia gospodarczego, jestem przekonana, że wiele działań będzie kontynuowanych, a wprowadzenie pewnych wytycznych czy właśnie samoregulacji jest nieuniknione.

Przykładem takich samoregulacji jest opracowany i zaimplementowany przez Polską Federację Producentów Żywności, system znakowania produktów, tzw. GDA (Guideline Daily Amounts). Jego zadaniem jest dostarczenie rzetelnych informacji o produkcie, a tym samym pomoc konsumentom w stosowaniu zbilansowanej diety. Ponadto na polskim rynku obserwujemy przykłady dobrowolnego stosowania ograniczeń. Producenci operujący w branży browarniczej przyjęli „Kodeks Reklamowy Browarów Polskich", który reguluje zasady prowadzenia promocji i reklamy ich produktów.

Warto także docenić starania administracji i innych agend rządowych powoli podejmowane w zakresie CSR w Polsce. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi obecnie przygotowania do wprowadzenia programu, który będzie zachęcał firmy sektora energetycznego do integracji CSR z działalnością biznesową. Jak wynika z doświadczeń naszych klientów, poprzez propagowanie dobrych praktyk, tworzenie wytycznych i wskazówek dla danych branż instytucje  regulacyjne i branżowe działają skutecznie, a ich rekomendacje są bardziej adekwatne do charakteru prowadzonej działalności i działają mobilizująco.

Obserwowane tendencje do wprowadzania również w Polsce samoregulacji oraz zachęt stają się coraz bardziej popularne i z pewnością w niedługim czasie staną się normą.

 

Irena Pichola
Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu
PricewaterhouseCoopers