Roponioska w Zielonej Górze!

1 kwietnia - prima a prilis dzień poświęcony opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów i naigrywaniu się z naiwnych, bądź nieostrożnych ludzi...

Właśnie ten dzień stał się idealnym do zorganizowania w Salonie Wystaw Oddziału PGNiG S.A. w Zielonej Górze wernisażu Rysunku Satyrycznego "Roponioska" czyli przedstawienia świata ropy i gazu w krzywym zwierciadle. Na wernisażu gościliśmy sekretarza redakcji "Wiadomości Naftowych i Gazowniczych" Konrada Koronę i grafika, pomysłodawcę "Roponioski" Bartłomieja Belniaka.

Spotkanie stało się okazją do wymiany wrażeń i prezentacji dorobku w tematyce artystycznej. Doświadczeniami organizacyjnymi podzielił się również Ryszard Błażyński pomysłodawca Międzynarodowego Konkursu Satyrycznego, który dwa lata temu odbył się pod tytułem "Nafta i gaz" pod patronatem naszego Oddziału. W ramach programu spotkania 1 kwietnia odbyła się prezentacja WNiG oraz panel dyskusyjny "Co było pierwsze jajko czy kura czyli czy warto mieć pomysł". W panelu wzięli udział pracownicy Oddziału i zaproszeni goście. W zespole panelistów zasiedli: Konrad Korona, Bartek Belniak, Magda Kudła - redaktor pisma "Szejk", Jola Pietras - opiekun Salonu Wystaw, Mariusz Dziadkiewicz - Prezes SITPNiG Oddział w Zielonej Górze. Moderatorem była Dorota Mundry - redaktor naczelny czasopisma "Szejk".