Grupa PGNiG w liczbach

Grupa PGNiG jest liderem na rynku gazu ziemnego w Polsce. Podstawowy obszar działalności Grupy to wydobycie i sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Zarówno w kraju, jak i za granicą prowadzimy działania związane z badaniami geofizyczno-geologicznymi, poszukiwaniem złóż oraz ich eksploatacją.

wydobycie ropy naftowej

Wydobycie ropy naftowej i kondesatu

1 099 tys. ton 

wydobycie gazu ziemnego

Wydobycie gazu ziemnego

4,58 mld m³

import gazu ziemnego

Import gazu ziemnego

10,85 mld m³ 

sprzedaż gazu ziemnego

Sprzedaż gazu ziemnego

16,21 mld m³ 

długość sieci dystrybucyjnegj

Długość sieci dystrybucyjnej

122,7 tys. km 

sprzedaż ciepła

Sprzedaż ciepła

40,2 PJ

Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej

7,2TWh

Wytwarzanie energii elektrycznej

Wytwarzanie energii elektrycznej

3,8 TWh

Sprzedaż gazu ziemnego obejmuje surowiec wydobywany ze złóż krajowych oraz pochodzący z importu. By zapewnić stałe i nieprzerwane dostawy gazu ziemnego, korzystamy z dziewięciu nowoczesnych podziemnych magazynów gazu. Poprzez ponad 120 tysięcy kilometrów gazociągów, będących własnością Polskiej Spółki Gazownictwa, gaz trafia do naszych klientów. Od kilku lat rozwijany jest w ramach Grupy segment wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, który nabrał nowej dynamiki po przejęciu w 2012 roku elektrociepłowni warszawskich.

Od września 2005 roku PGNiG jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PGNiG cieszy się rosnącym zaufaniem rynku kapitałowego i uzyskuje bardzo dobre oceny ratingowe. O pozycji PGNiG świadczy fakt, że firma jest notowana w ramach WIG20 – indeksu największych spółek warszawskiej giełdy. Od października 2009 roku PGNiG nieprzerwanie wchodzi również w skład Respect Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

W 2013 roku GK PGNiG zajęła V miejsce na Liście 500 dziennika „Rzeczpospolita” – rankingu największych polskich przedsiębiorstw. GK PGNiG znalazła się również na V miejscu Listy 500 tygodnika „Polityka” – rankingu największych polskich firm – otrzymując dodatkowo złoty listek CSR. Wyróżnienie to dotyczy firm, w których realizacja wytycznych zawartych w normie społecznej odpowiedzialności ISO 26000 jest podstawowym elementem strategicznych działań w biznesie.

Pobierz książeczkę „PGNiG w liczbach 2013”