Zarząd

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Prezes Zarządu

powołana w skład Zarządu z dniem 19 marca 2012 roku

Absolwentka INSEAD Executive MBA (2005), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), Akademii Muzycznej w Katowicach (1993). W latach 1997–2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Następnie pełniła kierownicze stanowiska w Telekomunikacji Polskiej SA: Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001–2006) oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006–2007). W latach 2007–2009 była Prezesem Zarządu / Dyrektorem Generalnym spółki PTK Centertel Sp. z o.o., operatora sieci Orange. Od listopada 2010 do marca 2011 doradzała w sektorze private equity w transakcjach związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, a od czerwca 2011 roku do marca 2012 pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży PKN Orlen SA. Od kwietnia 2007 roku społecznie pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Była również członkiem rad nadzorczych m.in. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, PZU SA, ORLEN Deutschland GmbH.

Radosław Dudziński

Radosław Dudziński

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

powołany w skład Zarządu z dniem 12 marca 2008 roku, wybrany na kolejną kadencję z dniem 13 marca 2011 roku

Absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalizował się w zakresie inżynierii gazownictwa. Ukończył również zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Warszawskim, Executive MBA, University of Illinois Urbana Champaign. Od roku 1998 związany z PGNiG, gdzie stopniowo awansował w pionie eksploatacji, a następnie piastował funkcję Dyrektora Biura Strategii oraz Dyrektora Departamentu Strategii i Restrukturyzacji. W latach 2006–2008 był związany z A.T. Kearney Sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Agencja Rynku Energii SA w Warszawie, Poszutkiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, InterTransGas GmbH w Poczdamie. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA oraz Rady Dyrektorów spółki PGNiG Norway AS.

Sławomir Hinc

dr Sławomir Hinc

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

powołany w skład Zarządu z dniem 12 marca 2008 roku, wybrany na kolejną kadencję z dniem 13 marca 2011 roku

Absolwent Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Studiował także w Austrii na Wirtschaftsuniversität oraz w Niemczech w Technische Fachhochschule. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. W latach 1998–2000 pracował w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Andersen Polska, w latach 2000–2004 w Andersen Business Consulting, gdzie zarządzał zespołami prowadzącymi projekty dla klientów z sektora energetycznego. W latach 2004–2008 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, a w latach 2006–2008 także funkcję prokurenta w spółce OGP Gaz­-System SA. Od 2010 roku zasiada w Radzie Zarządzającej Eurogas, organizacji zrzeszającej firmy i stowarzyszenia sektora gazowniczego Unii Europejskiej. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA oraz Rady Dyrektorów spółki PGNiG Norway AS.

Mirosław Szkałuba

Mirosław Szkałuba

Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT

powołany w skład Zarządu z dniem 20 marca 2008 roku, wybrany na kolejną kadencję z dniem 13 marca 2011 roku

Absolwent Wydziału Wiertniczo­-Naftowego Akademii Górniczo­-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier górnictwa naftowego. W 1998 roku ukończył studium podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Z PGNiG związany od 1994 roku; od 2005 roku w Departamencie Poszukiwania Złóż – specjalista ds. projektowania, nadzorowania oraz rozliczania prac poszukiwawczych, później w Oddziale Sanok na stanowisku zastępcy kierownika działu Nadzoru Prac Wiertniczych. W latach 2005–2008 Członek Rady Nadzorczej PGNiG z wyboru pracowników.

Stan z 31 maja 2012 roku

Michał Szubski, pełniący w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu, z dniem 31 grudnia 2011 roku złożył rezygnację z piastowanego stanowiska.
Marek Karabuła złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 11 maja 2012 roku.