Rada Nadzorcza

Wojciech Chmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 12 stycznia 2012 roku

Absolwent filologii polskiej (1995) i nauk politycznych (1998) Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych Politiques Publiques en Europe Uniwersytetu Strasburg III (1997) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (2000). Od 2000 roku jest pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Prywatyzacji. Zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych, m.in.: Stoczni Gdynia SA, Agencji Rozwoju Przemysłu SA, PKS Przemyśl Sp. z o.o., Mostostalu Wrocław SA. Od lutego 2009 roku Członek Rady Nadzorczej ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, w której sprawuje funkcję Przewodniczącego.

Marcin Moryń

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 19 czerwca 2006 roku

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2001 roku związany z Ministerstwem Skarbu Państwa: w latach 2001–2006 jako naczelnik wydziału w Departamencie Prawnym, a następnie od maja 2006 do lutego 2007 roku jako Dyrektor Departamentu Monitorowania Zobowiązań Prywatyzacyjnych. W lutym 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego i Procesowego.

Mieczysław Kawecki

Sekretarz Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 27 października 2005 roku

Absolwent Akademii Górniczo­-Hutniczej w Krakowie. Od 1976 roku związany z górnictwem naftowym – pracował w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa, następnie jako kierownik nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin oraz kierownik kopalni ropy naftowej Wielopole. Obecnie w Oddziale PGNiG SA w Sanoku pełni funkcję kierownika Podziemnego Magazynu Gazu „Strachocina”. Dyrektor górniczy III stopnia.

Agnieszka Chmielarz

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 30 kwietnia 2008 roku

Absolwentka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Akademii Techniczno­-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończyła podyplomowe studia europejskie w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Ministerstwie Gospodarki w Departamencie Restrukturyzacji Przemysłu oraz Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego. Od wielu lat zawodowo związana z PGNiG. Obecnie obejmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Handlu w Centrali PGNiG.

Józef Głowacki

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 12 stycznia 2012 roku

Absolwent Kielecko­-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1974–1990 zatrudniony w branży budowlanej. Od 1990 roku w administracji rządowej, początkowo w Ministerstwie Finansów, następnie w latach 1990–1996 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a od 1996 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa. Aktualnie sprawuje funkcję Dyrektora Departamentu Mienia w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 1992 roku członek organów nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in.: Petrobaltic SA (2004–2008) oraz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (2007–2012).

Janusz Pilitowski

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 12 stycznia 2012 roku

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS). W latach 1985–2003 zatrudniony w Mennicy Polskiej SA, gdzie pełnił funkcję m.in.: głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu i prezesa zarządu spółki. W 2004 roku przeszedł do pracy w Grupie Brasco SA, zajmując się rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych. Od 2007 roku pracuje w administracji rządowej, początkowo w Urzędzie Regulacji Energetyki, a następnie w Ministerstwie Gospodarki. Aktualnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. Doświadczony członek organów nadzorczych.

Mieczysław Puławski

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 18 listopada 2005 roku

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1977–1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno­-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei. Pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz doradcy ministra finansów, a także był członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej.

Jolanta Siergiej

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 30 kwietnia 2008 roku

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek Grupy PGNiG: Geofizyka Kraków (1998–2000) oraz Poszukiwania Naftowe „Diament” (2001–2002). Jest dyrektorem górniczym I stopnia. Od 1995 roku pracuje na stanowisku głównego księgowego w Oddziale PGNiG w ­Zielonej Górze.

Ewa Sibrecht-Ośka

Członek Rady Nadzorczej

członek Rady Nadzorczej od 19 marca 2012 roku

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1991 do 2001 roku zatrudniona w Departamencie Prawnym Ministerstwa Finansów. W latach 2001–2006 pracowała w Nafcie Polskiej SA. Od maja 2009 roku pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Analiz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od września 2010 roku jest Dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jest doświadczonym członkiem organów nadzorczych (Grupa LOTOS SA, CIECH SA, PGE Energia Jądrowa SA).

Stan z 31 maja 2012 roku

Stanisław Rychlicki złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG SA z dniem 11 stycznia 2012 roku.