PGNiG w liczbach

Grupa PGNiG jest liderem na rynku gazu ziemnego w Polsce. Spółki wchodzące w skład Grupy PGNiG zatrudniają około 32 tysięcy pracowników. Poza Polską – w której Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców – jesteśmy obecni w wielu krajach na różnych kontynentach, m.in.: w Belgii, Danii, Egipcie, Norwegii, Pakistanie, Rosji, Kazachstanie, Ugandzie, Norwegii, Rosji, Czechach, Austrii, Niemczech, także na Białorusi, Ukrainie czy na Węgrzech.

Wydobycie ropy naftowej

Wydobycie ropy naftowej i kondesatu

468 tys. ton

Wydobycie gazu ziemnego

Wydobycie gazu ziemnego

4,33 mld m3

Import gazu ziemnego

Import gazu ziemnego

10,92 mld m3

Sprzedaż gazu ziemnego

Sprzedaż gazu ziemnego

14,38 mld m3

Długość sieci dystrybucyjnej

Długość sieci dystrybucyjnej

119 tys. km

Podstawowym obszarem działalności PGNiG jest wydobycie i sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Zarówno w kraju, jak i za granicą, prowadzimy działania związane z badaniami geofizyczno-geologicznymi, poszukiwaniem złóż, ich eksploatacją oraz przygotowaniem produktów do sprzedaży.

Sprzedaż gazu ziemnego obejmuje surowiec wydobywany ze złóż krajowych oraz pochodzący z importu. By zapewnić stałe i nieprzerwane dostawy gazu ziemnego, korzystamy z ośmiu nowoczesnych podziemnych magazynów gazu. Poprzez tysiące kilometrów gazociągów, będących własnością sześciu regionalnych spółek gazownictwa, gaz trafia do naszych klientów.

Od września 2005 roku PGNiG jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PGNiG cieszy się rosnącym zaufaniem rynku kapitałowego i uzyskuje bardzo dobre oceny ratingowe. O pozycji PGNiG świadczy fakt, że firma jest notowana w ramach WIG20 – indeksu największych spółek warszawskiej giełdy. Od października 2009 roku PGNiG nieprzerwanie wchodzi również w skład Respect Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. W kwietniu 2012 roku PGNiG zajęło V miejsce na „­Liście 500” Rzeczpospolitej – największych polskich przedsiębiorstw w 2011 roku.