Gaz z łupków

Jest to rodzaj gazu uwięzionego, ale w innym podłożu niż gaz zamknięty. Gaz w skałach ilasto-mułowcowych (potocznie zwanych łupkami) powstaje tak samo jak gaz konwencjonalny – na skutek rozkładu szczątków organicznych w wysokiej temperaturze i na dużej głębokości.

Gaz z lupków

Tworzy się w skałach zawierających dużo substancji organicznych. Część gazu wydostaje się ze skał (gaz konwencjonalny), a część pozostaje w nich zamknięta, tym więcej, im mniej skały są przepuszczalne. Bardzo niewielką zdolność do przepuszczania mają łupki, występujące w wielu rejonach świata, dlatego są bogatym źródłem gazu niekonwencjonalnego. Gaz z łupków ma skład podobny do gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Zawiera metan (75–95%) oraz azot, czasem śladowe ilości etanu, propanu, helowców, tlenu i tlenku węgla. Nie stwierdzono w nim natomiast obecności szkodliwego siarkowodoru.

Gaz z łupków pomoże zmienić oblicze europejskiego sektora energetycznego, dostarczając znaczących zasobów paliwa, istotnych w pozyskiwaniu niskoemisyjnej energii w przyszłości.