Raporty okresowe

PGNiG publikuje sprawozdania finansowe jako:

  • dwa raporty kwartalne (zawierają sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport półroczny (zawiera sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport roczny (osobno sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe).

Raporty

2013.11.14 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

2013.05.14 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2013 roku