Raporty okresowe

PGNiG publikuje sprawozdania finansowe jako:

  • dwa raporty kwartalne (zawierają sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport półroczny (zawiera sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport roczny (osobno sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe).

Raporty

2012.11.12 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2012 roku

2012.05.15 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2012 roku