Raporty okresowe

PGNiG publikuje sprawozdania finansowe jako:

  • dwa raporty kwartalne (zawierają sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport półroczny (zawiera sprawozdanie skonsolidowane oraz jednostkowe łącznie);
  • jeden raport roczny (osobno sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe).

Raporty

2009.03.02 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2008 roku

2008.11.13 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2008 roku

2008.08.13 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2008 roku

2008.05.14 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2008 roku