Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.12.21
18:38

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

2018.12.21
18:16

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 23 stycznia 2019 roku

2018.12.19
12:40

PGNIG: Zawarcie umowy na dostawy LNG ze spółką Port Arthur LNG, LLC

2018.12.17
19:45

PGNIG: Spełnienie drugiego warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

2018.12.06
14:59

PGNIG: Nabycie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

2018.11.15
14:03

PGNIG: Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

2018.11.08
07:45

PGNIG: Zawarcie umowy na dostawy LNG z Cheniere Marketing International, LLP

2018.10.30
16:11

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał oraz 9 miesięcy 2018 roku

2018.10.29
17:25

PGNIG: Zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

2018.10.29
14:54

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA