Raporty bieżące

Data publikacji:
2017.12.21
16:31

PGNIG: Zawarcie dokumentacji ustanowienia Programu emisji obligacji

2017.12.15
08:34

PGNIG: Złożenie wniosków w sprawie planów zagospodarowania koncesji Aerfugl i Skogul

2017.12.14
17:38

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

2017.12.13
18:02

PGNIG: Wpłynięcie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia

2017.12.12
11:50

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2017.12.08
22:10

PGNIG: Informacja o złożeniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosku o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego

2017.12.05
21:31

PGNIG: Złożenie przez PGNiG Obrót Detaliczny wniosku o utrzymanie dotychczasowych stawek taryfowych

2017.11.30
15:29

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

2017.11.29
16:40

PGNIG: Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2017 – 2019

2017.11.08
18:22

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA