Raporty bieżące

Raport bieżący nr 99/2017

2017.12.14 17:38 Raport bieżący nr 99/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 14 grudnia 2017 roku Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 („Taryfa Detaliczna”), utrzymującej wysokość dotychczas obowiązujących cen za paliwo gazowe oraz stawki opłat abonamentowych.

Taryfa Detaliczna będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku i będzie dotyczyła odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.
O złożeniu wniosku o utrzymanie do 31 marca 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe oraz stawek opłat abonamentowych Taryfy Detalicznej PGNiG informowało w Raporcie Bieżącym Nr 95/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

powrót do list raportów