Raporty bieżące

Raport bieżący nr 98/2008

2008.11.28 08:52 Raport bieżący nr 98/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG"), informuje, iż w dniu 27 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza PGNiG w ramach swojej struktury powołała Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani:
- Pani Jolanta Siergiej,
- Pan Mieczysław Puławski,
- Pan Marek Karabuła.

Powołanie Komitetu Audytu jest wykonaniem obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zasady nr 7 z Części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" uchwalonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku.

W skład Komitetu Audytu, zgodnie z zasadą nr 7 wchodzi jeden członek niezależny, którym jest Pan Mieczysław Puławski.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 2 stycznie 2008 roku zasady nr 6 i 8 z Części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" uchwalonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku nie są stosowane.

powrót do list raportów