Raporty bieżące

Raport bieżący nr 96/2017

2017.12.08 22:10 Raport bieżący nr 96/2017

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. zarząd Spółki powziął informację o wystąpieniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (dalej łącznie „Gazprom”) do PGNiG z wnioskiem o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. („Kontrakt Jamalski”).

W ocenie Spółki wniosek renegocjacyjny Gazpromu jest nie zasadny oraz nie spełnia wymogów formalnych opisanych w Kontrakcie Jamalskim, a w rezultacie jest bezskuteczny.

powrót do list raportów