Raporty bieżące

Raport bieżący nr 96/2008

2008.11.26 17:26 Raport bieżący nr 96/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje listę akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym pierwotnie na dzień 18 listopada 2008 roku i kontynuującym obrady w dniu 26 listopada 2008 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

powrót do list raportów