Raporty bieżące

Raport bieżący nr 95/2017

2017.12.05 21:31 Raport bieżący nr 95/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Spółka zależna PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. („PGNiG OD”) w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, złożyła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) wniosek o utrzymanie od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe oraz stawek opłat abonamentowych, o których spółka informowała w Raporcie Bieżącym Nr 23/2017 z dnia 17 marca 2017 roku.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia oraz akceptacji przez Prezesa URE, taryfa PGNiG OD utrzymująca dotychczasowe stawki będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Nowa taryfa będzie stosowana jedynie wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

Spółka poda oddzielnym Raportem Bieżącym informację o decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy PGNiG OD.

powrót do list raportów