Raporty bieżące

Raport bieżący nr 94/2017

2017.11.30 15:29 Raport bieżący nr 94/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje, że powziął w dniu 30 listopada 2017 roku informację o postanowieniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu PGNiG przyjętych Uchwałą nr 3/X/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 21 października 2017 roku. Zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 29 listopada 2017 roku.
Dokonana zmiana została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 86/2017 z dnia 21 października 2017 roku.

powrót do list raportów