Raporty bieżące

Raport bieżący nr 63/2018

2018.12.19 12:40 Raport bieżący nr 63/2018

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raport Bieżącego Nr 34/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 r. zawarto wiążącą umową długoterminową („Umowa”) na dostawy gazu skroplonego („LNG”) z firmą Port Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, LLC.

Umowa zakłada zakup przez PGNiG około 2 mln ton LNG (tj. około 2,7 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Dostawy od Port Arthur LNG, LLC będą realizowane z powstającej instalacji produkcyjnej Port Arthur w Jefferson County w Teksasie o planowanym terminem zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

W ocenie Zarządu PGNiG, warunki zawartych Umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych. Formuła cenowa Umowy oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub.

powrót do list raportów