Raporty bieżące

Raport bieżący nr 60/2018

2018.11.15 14:03 Raport bieżący nr 60/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 51/2018 z dnia 18 października 2018 r., informuje, że w dniu 15 listopada 2018 r. spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS („Umowa”) w przedmiocie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PGNiG działań zmierzających do zawarcia Umowy.

O spełnieniu pozostałych warunków zawieszających Umowy, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii, PGNiG poinformuje w odrębnym raporcie.

powrót do list raportów