Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2019

2019.01.25 13:59 Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 25 stycznia 2019 roku Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 7 („Taryfa Detaliczna”).

Podwyżka ceny za paliwo gazowe w nowej Taryfie Detalicznej w stosunku do dotychczasowej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 2,5%. Stawki opłat abonamentowych zostały skorygowane w grupach taryfowych 2.2 i 3.6, odpowiednio o -1,3% oraz o 0,3%, natomiast w pozostałych grupach taryfowych pozostały bez zmian. Ponadto w Taryfie Detalicznej zostały wprowadzone nowe grupy taryfowe dedykowane dla odbiorców paliwa gazowego korzystających z przedpłatowego układu pomiarowego. Taryfa detaliczna dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, PGNiG Obrót Detaliczny wprowadzi Taryfę Detaliczną do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w biuletynie URE.

Zgodnie z decyzją Prezesa URE Taryfa Detaliczna obowiązywać będzie do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

powrót do list raportów