Raporty bieżące

Raport bieżący nr 59/2018

2018.11.08 07:45 Raport bieżący nr 59/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. zawarto, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, wiążącą umowę długoterminową sprzedaży / zakupu skroplonego gazu ziemnego („LNG”) z firmą Cheniere Marketing International, LLP („Cheniere”).

Umowa z Cheniere na zakup przez Spółkę i dostawy do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jako podstawowego terminalu odbiorczego LNG w ilości:

• w latach 2019 – 2022: ok. 0,73 mld m3 gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie;
• w latach 2023 - 2042: ok. 39 mld m3 gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie, tj. ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie;

została zawarta na okres 24 lat. Dostawy będą realizowane w formule Delivery Ex-Ship.

W ocenie Zarządu PGNiG, warunki umowy z Cheniere, w tym konkurencyjna cena, są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych.

Podstawowymi terminalami załadunkowymi dla dostaw od Cheniere będą terminale skraplające Sabine Pass w Luizjanie oraz Corpus Christi w Teksasie, USA.

Publikacja informacji dot. negocjacji i zamiaru zawarcia umowy na dostawy LNG z firmą Cheniere została opóźniona w dniu 24 września 2018 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

powrót do list raportów