Raporty bieżące

Raport bieżący nr 52/2018

2018.10.19 16:08 Raport bieżący nr 52/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku na dzień 21 listopada 2018 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 14 listopada 2018 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku.

powrót do list raportów