Raporty bieżące

Raport bieżący nr 101/2017

2017.12.21 16:31 Raport bieżący nr 101/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 roku zawarł dokumentację programu emisji obligacji do kwoty 5.000.000.000,00 PLN (słownie: pięć miliardów złotych) ("Program") z organizatorami emisji: ING Bankiem Śląskim SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA, Bankiem Handlowym w Warszawie SA oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas SA.

W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii Grupy Kapitałowej PGNiG.

powrót do list raportów