Raporty bieżące

Raport bieżący nr 101/2008

2008.12.11 20:40 Raport bieżący nr 101/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 11 grudnia 2008 roku:


Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Geovity Sp. z o.o. w Warszawie.
Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt. 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 69/V/08 z dnia 3 listopada 2008 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007", w wysokości 1.310.000,00 zł z części kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji, na jednorazowe wypłaty (osłony) dla pracowników objętych Planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2008 r., w tym:
1)środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł dla 15 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie,
2)środki finansowe w wysokości 710.000,00 zł dla 13 byłych pracowników Geovity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap) wraz z załącznikami.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt. 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 72/V/08 z dnia 27 listopada 2008 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przyjąć "Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap)" wraz z załącznikami.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania kapitału rezerwowego Spółki pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt. 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr 73/V/08 z dnia 27 listopada 2008 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć okres obowiązywania kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" do 31 grudnia 2011 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

powrót do list raportów