Raporty bieżące

Raport bieżący nr 100/2017

2017.12.15 08:34 Raport bieżący nr 100/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje, że powziął w dniu 15 grudnia 2017 roku informację o złożeniu przez AkerBP, operatora koncesji Aerfugl (wcześniej Snadd) i Skogul (wcześniej Storklakken), w których udziały posiada spółka zależna od PGNiG - PGNiG Upstream Norway AS („PUN”), wniosków do Norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii o zatwierdzenie planów ich zagospodarowania.

Zatwierdzenie planów zagospodarowania będzie równoznaczne z uruchomieniem projektów inwestycyjnych. Według danych operatora przekazanych we wniosku poziomy pozostałych do wydobycia zasobów złoża Aerfugl wynoszą: 31,3 mld m³ gazu ziemnego i 6 mln m³ kondensatu oraz 3,5 mln ton NGL. Natomiast zasoby złoża Skogul wynoszą 8,93 mln baryłek ropy naftowej i 170 mln m³ gazu towarzyszącego ropie. W szczytowych okresach planowane roczne wydobycie netto dla PUN może wynieść odpowiednio: około 0,5 mld m3 gazu ziemnego ze złoża Aerfugl oraz 1,4 mln baryłek ropy ze złoża Skogul. Powyższe dane są wielkościami szacowanymi przez operatora i mogą ulec rewizji wraz z postępem realizacji projektów inwestycyjnych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia powyższego wniosku wiercenie odwiertów eksploatacyjnych rozpocznie się w 2019 roku, a uruchomienie produkcji z nowych odwiertów na złożu Aerfugl planowane jest na IV kwartał 2020 roku, a na złożu Skogul na I kwartał 2020 roku.

PUN posiada 11,9175 proc. udziałów w złożu Aerfugl oraz 35 proc. udziałów w złożu Skogul.

powrót do list raportów