Raporty bieżące

Raport bieżący nr 100/2008

2008.12.09 18:08 Raport bieżący nr 100/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż w dniu 9 grudnia 2008 roku powziął wiadomość o tym, iż na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 28 listopada 2008 roku PGNiG zbyło 50.000 udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o. ("Polskie LNG") z siedzibą w Świnoujściu o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, reprezentujących 100,00% jej kapitału zakładowego oraz 100,00% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną kwotę 52.000.000,00 zł, tj. w przeliczeniu na jeden udział 1.040 zł, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ("OGP GAZ-SYSTEM", "Nabywca") z siedzibą w Warszawie.

Własność udziałów spółki Polskie LNG przeszła na Nabywcę w dniu 8 grudnia 2008 roku.

W wyniku zbycia udziałów PGNiG nie będzie posiadało żadnych udziałów w spółce Polskie LNG.

Głównym przedmiotem działalności spółki Polskie LNG jest realizowanie budowy terminalu regazyfikacji gazu ziemnego LNG, a w późniejszym etapie – jego eksploatacja.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów, a także umów handlowych, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym udziały.

Zbywane udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Polskie LNG, w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

powrót do list raportów