Raporty bieżące

Data publikacji:
2016.12.27
16:26

PGNIG: Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKIK

2016.12.23
19:39

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej PSG

2016.12.23
11:50

PGNIG: Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 120/2016

2016.12.19
18:50

PGNIG: Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA

2016.12.16
18:01

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA dla Największych Klientów

2016.12.13
13:08

PGNIG: Decyzja osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

2016.12.07
10:04

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2016.12.06
17:07

PGNIG: Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez PGNiG S.A. z pozostałymi inwestorami tj. ENEA S.A., ENERGA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami a "Polimex-Mostostal" S.A.

2016.12.06
12:00

Korekta raportu nr 115/2016 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2016.12.06
09:35

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku