Raporty bieżące

Data publikacji:
2015.12.29
15:42

PGNIG: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA

2015.12.29
15:41

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 29 grudnia 2015 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2015.12.29
15:37

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 grudnia 2015 roku

2015.12.28
09:50

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2015.12.23
15:22

PGNIG: Zmiana Prokury

2015.12.23
08:53

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

2015.12.22
10:36

PGNIG: Powołanie Prokurenta – uzupełnienie raportu bieżącego

2015.12.17
17:09

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Hurtowej PGNiG SA, Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny oraz Taryfy Dystrybucyjnej PSG

2015.12.16
16:33

PGNIG: Porozumienie organizacji związkowych z pracodawcą kończące spór zbiorowy w PGNiG SA

2015.12.14
12:46

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG