Raporty bieżące

Data publikacji:
2014.12.30
00:00

PGNIG: Spełnienie warunków zawieszających dotyczących Umowy warunkowej zawartej pomiędzy PGNiG Upstream International AS i Total E&P Norge AS

2014.12.29
00:00

PGNIG: Strategia Grupy PGNiG na lata 2014-2022

2014.12.29
00:00

PGNIG: Odwołanie Pana Jerzego Kurelli z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG SA

2014.12.29
00:00

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2014.12.23
11:37

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2014.12.19
09:37

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 18 grudnia 2014 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2014.12.19
09:33

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2014 roku

2014.12.18
08:58

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryf w zakresie dostarczania paliw gazowych

2014.12.16
09:43

PGNIG: Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny i Polską Spółką Gazownictwa

2014.12.12
12:58

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG