Raporty bieżące

Data publikacji:
2012.12.28
15:11

PGNIG: Podpisanie aneksów do umów w ramach projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”

2012.12.27
11:51

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2012.12.24
10:35

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2012.12.19
16:35

PGNIG: Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

2012.12.19
13:21

PGNIG: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej pomiędzy PGNiG SA oraz Rafinerią Trzebinia

2012.12.19
11:55

PGNIG: Zamiar połączenia PGNiG SA z PGNiG Energia SA

2012.12.19
11:55

PGNIG: Krótkoterminowa strategia budowania wartości GK PGNiG do 2014

2012.12.18
17:21

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2012 roku

2012.12.18
17:05

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 18 grudnia 2012 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2012.12.17
18:05

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy dla paliw gazowych PGNiG SA