Raporty bieżące

Data publikacji:
2011.12.30
11:30

PGNIG: Aneksy i porozumienie do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu

2011.12.28
10:00

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2011.12.22
11:30

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2011.12.20
10:45

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2011.12.19
17:35

PGNIG: Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu PGNiG SA

2011.12.19
12:00

PGNIG: Rezygnacja Pana Michała Szubskiego z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA

2011.12.19
09:55

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2011.12.15
16:50

PGNIG: Aktualizacja prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego

2011.12.14
09:30

PGNIG: Zgoda norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii na zakup 15% udziału w licencji poszukiwawczo-wydobywczej PL558

2011.12.13
13:50

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 12 stycznia 2012 roku